Kurspåmelding 2020-21

Du kan her registrere påmelding til eit eller fleire av våre kurs for 2020-21.


Viktig info før du sender påmelding:


Me har plass til alle

Medlemer som allereie går på kurs for perioden 2019-20, har prioritert når det gjeld plassar for den komande perioden. Når det er sagt – me finn alltid gode løysingar slik at alle får plass hos oss. Så er du ny, ikkje nøl med å melde deg på! Står det utsolgt/fullt på kurset du vil melde deg på, ta kontakt med kurs@spinae.no, så skal me setje deg på venteliste! Merk: Det kan forekoma skift/endringar internt i gruppene.

Send ei påmelding pr. person
Har du fleire born du skal melde på kurs, hugs å sende inn ei påmelding pr. born på dei kursa vedkomande ynskjer å vere med på. Merk: Har du/barnet ditt hatt kurs fra før og vil skifte kurs, treng du ikkje melde deg på nytt kurs her, men ta kontakt med oss på kurs@spinae.no.

Medlemskap
Medlemskap i foreiningen er ei forutsetning for å kunne melde seg på kurs hos oss. Registrering av medlemskap kan gjerast samstundes som du registrerer påmelding til kurs her. Medlemskapet kostar kun kr. 50 pr. år, og kjem i tillegg til kursavgifter.

Oppstartstidspunkt og kurskalender
Oppstartsdato for det enkelte kurs vert kommunisert i god tid før kursa tek til i løpet av august 2020. Sjå vår kurskalender på www.spinae.no for ein komplett timeplan over alle våre kurs. Me følger skuleruta.

Merknad til betaling
Innbetalinga av medlemskontingent går via Effuktus AS som er leverandør av Spinae Sunnhordland sitt medlemsregister, og vil difor sjå at det er Effektus AS som dukkar opp i betalingsvindauga for kort og Vipps.


Beste helsing
Foreininga Spinae Sunnhordland

 

Arrangement

Starter
17.08.2020

Slutter
21.06.2021

Billetter

Type
Pris
Velg

Ballet Junior/Youth (13-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Ballet Kids (9-12 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Barnedans I (4-5 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Barnedans II (6-8 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Base Move
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Break Junior (11-12 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Break Kids (8-10 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Break Youth (13-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Dans 60 Pluss
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Jazz Junior I (11-12 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Jazz Junior II (13-15 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Jazz Kids (9-10 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Jazz Vaksen
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Jazz Youth (16-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Mama Move
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Modern (13-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Musikal I (9-12 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Musikal II (13-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Musikal Vaksen
17.08.20 - 21.06.21
Kr 1 990,00
Utsolgt!
Nysirkus I (9-12)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Nysirkus II (13+)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
PYS: Pilates/Yoga/Stretch
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Teater Junior/Youth (13-20 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Teater Kids (8-12 år)
17.08.20 - 21.06.21
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Teater Vaksen
17.08.20 - 21.06.21
Kr 1 990,00
Utsolgt!