Kurspåmelding 2021-22

Du kan her registrere påmelding til eit eller fleire av våre kurs for 2021-22.


Viktig info før du sender påmelding:


Me har plass til alle

Medlemer som allereie går på kurs for perioden 2020-21, har prioritert når det gjeld plassar for den komande perioden. Når det er sagt – me finn alltid gode løysingar slik at alle får plass hos oss. Så er du ny, ikkje nøl med å melde deg på! Står det utsolgt/fullt på kurset du vil melde deg på, ta kontakt med kurs@spinae.no, så skal me setje deg på venteliste! Merk: Det kan forekoma skift/endringar internt i gruppene.

Send ei påmelding pr. person
Har du fleire born du skal melde på kurs, hugs å sende inn ei påmelding pr. born på dei kursa vedkomande ynskjer å vere med på. Merk: Har du/barnet ditt hatt kurs fra før og vil skifte kurs, treng du ikkje melde deg på nytt kurs her, men ta kontakt med oss på kurs@spinae.no.

Medlemskap
Medlemskap i foreiningen er ei forutsetning for å kunne melde seg på kurs hos oss. Registrering av medlemskap kan gjerast samstundes som du registrerer påmelding til kurs her. Medlemskapet kostar kun kr. 50 pr. år, og kjem i tillegg til kursavgifter.

Oppstartstidspunkt og kurskalender
Oppstartsdato for det enkelte kurs vert kommunisert i god tid før kursa tek til i løpet av august 2021. Sjå vår kurskalender på www.spinae.no for ein komplett timeplan over alle våre kurs. Me følger skuleruta. Merk: Atterhald om at kurs med færre enn sju påmeldte ikkje blir satt opp.

Merknad til betaling
Innbetalinga av medlemskontingent går via Effuktus AS som er leverandør av Spinae Sunnhordland sitt medlemsregister, og vil difor sjå at det er Effektus AS som dukkar opp i betalingsvindauga for kort og Vipps.


Beste helsing
Foreininga Spinae Sunnhordland

 

Arrangement

Starter
16.08.2021

Slutter
22.06.2022

Billetter

Type
Pris
Velg

Ballet Junior/Youth (13-20 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Onsdagar kl 18:15-19:30
Ballet Kids (9-12 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Onsdagar 16:15–17:15
Barnedans I (4-5 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Måndagar 15:30–16:15
Barnedans II (6-8 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Måndagar 16:15–17:00
Base Move
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 12:00–13:00
Break Junior (11-12 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Tysdagar 19:00–20:00
Break Kids (8-10 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Tysdagar 18:00–19:00
Break Youth (13-20 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Tysdagar 17:00-18:00
Dans 60 Pluss
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 11:00–12:00
Jazz Junior I (11-12 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Måndagar 18:00–19:00
Jazz Junior II (13-15 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 17:30–18:45
Jazz Kids (9-10 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Måndagar 17:00–18:00
Jazz Vaksen
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Onsdagar 19:30–21:00
Jazz Youth (16-20 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 18:45–20:00
Modern (13-20 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Tysdagar 15:30–17:00
Musikal I
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 15:30–16:30
Musikal II
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 16:30–17:30
Musikal NY
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Torsdagar 14:30–15:30
Teater Junior/Youth (13-20 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Onsdagar 17:15–18:15
Teater Kids (8-12 år)
16.08.21 - 22.06.22
Kr 2 990,00
Utsolgt!
Onsdagar 15:15–16:15