Heroimage

Kurspåmelding 2022-23

man. 15 august 2022 - fre. 23 juni 2023

Du kan her registrere påmelding til eit eller fleire av våre kurs for 2022-23.


Viktig info før du sender påmelding:


Me har plass til alle

Medlemer som allereie går på kurs for perioden 2022-23, har prioritert når det gjeld plassar for den komande perioden. Når det er sagt – me finn alltid gode løysingar slik at alle får plass hos oss. Så er du ny, ikkje nøl med å melde deg på! Står det utsolgt/fullt på kurset du vil melde deg på, ta kontakt med kurs@spinae.no, så skal me setje deg på venteliste! Merk: Det kan forekoma skift/endringar internt i gruppene.

Send ei påmelding pr. person
Har du fleire born du skal melde på kurs, hugs å sende inn ei påmelding pr. born på dei kursa vedkomande ynskjer å vere med på.

Medlemskap
Medlemskap i foreiningen er ei forutsetning for å kunne melde seg på kurs hos oss. Registrering av medlemskap kan gjerast samstundes som du registrerer påmelding til kurs her. Medlemskapet kostar kun kr. 50 pr. år, og kjem i tillegg til kursavgifter.

Oppstartstidspunkt og kurskalender
Oppstartsdato for det enkelte kurs vert kommunisert i god tid før kursa tek til i løpet av august 2022. Sjå vår kurskalender på www.spinae.no for ein komplett timeplan over alle våre kurs. Me følger skuleruta. Merk: Atterhald om at kurs med færre enn sju påmeldte ikkje blir satt opp.

Merknad til betaling
Innbetalinga av medlemskontingent går via Effuktus AS som er leverandør av Spinae Sunnhordland sitt medlemsregister, og vil difor sjå at det er Effektus AS som dukkar opp i betalingsvindauga for kort og Vipps.


Beste helsing
Foreininga Spinae Sunnhordland

 

Billetter

Type
Pris
Velg

Ballet Junior/Youth (13-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Onsdagar kl 16:30-17:30
Ballet Kids (9-12 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Onsdagar 17:30–18:30
Barnedans (5-7 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Utsolgt!
Måndagar 15:30–16:30
Break Junior (11-12 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Tysdagar 18:30–19:30
Break Kids (8-10 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Tysdagar 17:30–18:30
Break Youth (13-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Tysdagar 16:30-17:30
Dans 60 Pluss
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Torsdagar 11:00–12:00
Guttedans (5-7 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Tysdagar 15:30–16:30
Jazz Junior I (12-13 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Torsdagar 16:30–17:30
Jazz Junior II (14-15 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Torsdagar 17:30–18:45
Jazz Kids (9-11 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Torsdagar 15:30–16:30
Jazz Vaksen
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Utsolgt!
Onsdagar 19:30–21:00
Jazz Youth (16-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Torsdagar 18:45–20:00
Modern (13-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Onsdagar 15:15–16:30
Musikal Junior (11-12 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Utsolgt!
Måndagar 18:30–19:30
Musikal Kids (8-10 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Måndagar 17:30–18:30
Musikal Youth (13-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Måndagar 19:30–20:30
Teater Kids (9-12 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Måndagar 16:30–17:30
Teater Youth (13-19 år)
15.08.22 - 23.06.23
Kr 3 100,00
Onsdagar 18:30–19:30